Anastasia og Viktor Rychkov fra Arkangelsk m. fl. vil lede opplegget for ungdommene under konferansen ungdomsdelen.
Ungdommen vil delta på noen av fellessamlingene, men det vil også være eget ungdomsopplegg med undervisning/lovsang og aktiviteter under konferansen.
Ungdommene bor og spise måltidene sammen.
Anastasia og Viktor har vært ungdomsledere i menigheten i Arkangelsk over mange år, og de har ledet
ungdomsteam før som har deltatt på Bønn og vekkelseskonferansen. Lovsang vil være en viktig del av ungdomssamlingene.  

Pris for overnatting og mat pr deltaker på ungdomsopplegget er kr 500,-