Profil og historikk

Bønn og vekkelseskonferansen i nord ønsker å være et samlingssted for alt Guds folk på Nordkalotten. Vi kommer sammen for å tilbe Jesus, lytte til Guds Ords forkynnelse og be om at Guds rike skal komme og hans vilje kan skje i Nordområdene. Konferansen arrangeres årlig. Ulike lokale plasser i nord er vertskap og konferansen ble første gang arrangert i Alta i 2000. Konferansen har eget opplegg for både barn og ungdommer. Konferansen tilbyr simultantolking til russisk og engelsk. 

 

Pris

Det er ingen forhåndspåmelding til konferansen, men du registrerer deg ved ankomst ved registreringsskranken.

Konferansen koster kr 500,- per person. Dette går til å dekke utgifter til arrangementet. 

Ved noen møter tas det også opp kollekt til aktuelle misjonsprosjekter eller satsinger. 

Egne priser for barne- og ungdomsopplegget. 

 

Sted

Alsvåg samfunnshus, UI Nybrott

Adresse: Alsvågveien 725

8432 Alsvåg